ΠΡΟΦΙΛ

Το γραφείο του κ. Σωτήρη Μπλέτσα ιδρύθηκε το 1983 και δραστηριοποιείται γύρω από την εκπόνηση μελετών, την νομιμοποίηση και εξαίρεση από κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών, την έκδοση οικοδομικών αδειών και την κατασκευή ιδιωτικών και δημοσίων τεχνικών έργων.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ