Κατοικίες

Συγκρότημα νέων διώροφων κατοικιών
Νομιμοποίηση και αποπεράτωση εργασιών κατοικίας στο Πόρτο Ράφτη
Νέα κατοικία στην Σέριφο