ΑΡΧΙΚΗ>ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Έγκριση εργασιών αποπεράτωσης αυθαίρετων κατασκευών
Επισκευή και διαμόρφωση τριών διατηρητέων κτιρίων και προσθήκη κατά επέκταση τεσσάρων τετραώροφων οικοδομών με δύο υπόγεια.Μοσχάτο Αττικής.
Εσωτερικές διαρρυθμίσεις σε υφιστάμενο κτίριο γραφείων
Αλλαγή διαρρύθμισης ισογείου και ορόφου, διωρόφου συγκροτήματος υπεραγοράς
Νομιμοποίηση και αποπεράτωση 185 κατοικιών και κοινόχρηστων κτιρίων του οικιστικού προγράμματος Συλλόγου Υπαλλήλων American Express στα Καλύβια Αττικής