ΑΡΧΙΚΗ>ΠΡΟΦΙΛ

ΠΡΟΦΙΛ

Το γραφείο του κ. Σωτήρη Μπλέτσα ιδρύθηκε το 1983 και δραστηριοποιείται γύρω από την εκπόνηση μελετών, την νομιμοποίηση και εξαίρεση από κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών, την έκδοση οικοδομικών αδειών και την κατασκευή ιδιωτικών και δημοσίων τεχνικών έργων.

Διαγράφοντας μια σταθερά ανοδική πορεία στον χώρο και διευρύνοντας το πεδίο των δραστηριοτήτων του, αναλαμβάνει οποιαδήποτε μορφής έργο για μελέτη, κατασκευή και εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας (real estate).Eχει εκτελέσει ένα πολύ μεγάλο αριθμό έργων που διακρίνονται για την ποιότητα κατασκευής τους και την απόλυτη συνέπεια απέναντι στον πελάτη.

 Με καινοτόμες ιδέες, εφαρμογή μακρόχρονης τεχνογνωσίας και σύγχρονες τεχνικές στην επεξεργασία δεδομένων, η μελετητική ομάδα της BLETSAS ARCHITECTURAL STUDIO είναι ικανή να επεξεργαστεί και να επιλύσει περίπλοκα προβλήματα που άπτονται της σύγχρονης διαχείρισης τεχνικών και αναπτυξιακών έργων. Ειδικά σε θέματα διαχείρισης πολύπλοκων και δυσεπίλυτων υποθέσεων η εταιρεία διαθέτει σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση, που την κατατάσσει στις ηγετικές εταιρείες του κλάδου της Ελληνικής αγοράς.
 
Το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας της BLETSAS ARCHITECTURAL STUDIO αποκτήθηκε μέσα από ένα ευρύ φάσμα επιτυχώς ολοκληρωμένων έργων που καλύπτουν ποικίλα τεχνικά πεδία.