2011

ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε

Διαρρυθμίσεις και αλλαγή όψεων υπεραγοράς τροφίμων.
Τοποθεσία : Μελίσσια, Αττικής.

ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
Αλλαγή όψεων μικτού καταστήματος τροφίμων
Τοποθεσία : Λ. Βουλιαγμένης, Αθήνα.

ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
Αναθεώρηση οικοδομικής αδείας για αλλαγή όψεων.
Τοποθεσία : Λ. Λαυρίου, Παιανία.

Lakis Gavalas S.A.
Τακτοποίηση αυθαίρετων τμημάτων βάσει του Νόμου 3843/10.
Τακτοποίηση αυθαίρετων ορόφων βάσει του Νόμου 4014/11.
Τοποθεσία : Παιανία, Αττική.

ΔΕΛΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α.Ε.
Αλλαγή χρήσης ισόγειου χώρου από γραφείο σε κυλικείο, εσωτερικές διαρρυθμίσεις και αλλαγή όψεων.
Τοποθεσία: Ρεθύμνου 2, Αθήνα.

ΕΡΜΙΤΕΞ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ Α.Ε.
Αναθεώρηση της υπ’αριθμ. 224/10 οικοδομικής αδείας για αλλαγή μελετών.
Τοποθεσία: Λ. Βάρης, Κορωπί, Αττική.

ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
Αλλαγή όψεων μικτού καταστήματος τροφίμων.
Τοποθεσία : Βύρωνας, Αθήνα.

ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
Αλλαγή χρήσης ισόγειου και Α’ ορόφου από αποθήκη σε μικτό κατάστημα τροφίμων, ενίσχυση φέροντος οργανισμού, εσωτερικές διαρρυθμίσεις και αλλαγή όψεων.
Τοποθεσία : Λ. Λένορμαν, Αθήνα.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Α.Ε.
Προσθήκη κατ’ επέκταση διώροφου εμπορικού κέντρου με υπόγειο σε υπάρχον κτίριο, με εσωτερικές διαρρυθμίσεις στο υπάρχον υπόγειο και νέο ισόγειο κτίριο με υπόγειο.
Τοποθεσία : Μίκρα Θεσσαλονίκης.

ΠΕΤΡΟΣ ΜΙΑΡΗΣ – ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ
Νέα ισόγεια κατοικία με κολυμβητική δεξαμενή.
Τοποθεσία : Μαρίτσες - Κέρκυρα.

Υποβολή 116 αιτήσεων για τακτοποίηση ημιυπαίθριων χώρων βάσει του Νόμου 3843/10.
Ηλεκτρονική υποβολή 215 αιτήσεων για τακτοποίηση αυθαίρετων χώρων βάσει του Νόμου 4014/11.