2012

ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε

Μερική τροποποίηση αρχιτεκτονικών και αλλαγή όψης. Τοποθεσία: Αγιος Στέφανος Αττικής.


ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε

Αναθεώρηση αδείας.
Τοποθεσία: Ανω Λιόσια.


ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΣΔΙΤ

Διώροφο κτίριο πυροσβεστικού σταθμού.
Τοποθεσία: Αλεξανδρούπολη.


ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε.

Αναθεώρηση οικοδομικής αδείας για εσωτερικές διαρρυθμίσεις, τροποποίηση όψεων, τροποποίηση στατικής μελέτης και αλλαγή ονόματος ιδιοκτήτη.
Τοποθεσία: Μοσχάτο, Αττική.


ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΣΔΙΤ

Διώροφο κτίριο πυροσβεστικού σταθμού.
Τοποθεσία: Καλάβρυτα.
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑ
Νέα ισόγεια κατοικία με κολυμβητική δεξαμενή
Προσθήκη: Κέρκυρα
 

ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

Προσθήκη κατ’ επέκταση ισόγειου μικτού καταστήματος τροφίμων, μερική τροποποίηση αρχιτεκτονικών και αλλαγή όψεων.
Τοποθεσία : Π. Ράλλη, Ταύρος Αττικής.


ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Νέα διώροφη οικοδομή
Τοποθεσία: Πόρος.


ΓΡΑΤΣΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

Αναθεώρηση αδείας για αλλαγή στατικών μελετών, αλλαγή αρχιτεκτονικών μελετών και διαμόρφωση ακάλυπτων χώρων.


ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΣΔΙΤ

Τριώροφο κτίριο πυροσβεστικού σταθμού
Τοποθεσία: Γαργαλιάνοι.
 
ΜΠΟΛΟΥΤΣΟΥ
Νομιμοποίηση αυθαίρετων τμημάτων και ολοκλήρωση εργασιών
Τοποθεσία: Παιανία