1985

ΛΑΔΙΑΣ - ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ Ο.Ε.
Συγκρότημα Συνεργείων Επισκευής Αυτοκινήτων - Γραφείων - Καταστημάτων, Σοφάδες - Καρδίτσας.

ΦΑΛΟΥΤΣΟΣ - ΤΣΙΤΟΓΛΟΥ ΟΕ
Συγκρότημα Συνεργείων Επισκευής Αυτοκινήτων - Γραφείων - Καταστημάτων, Σοφάδες - Καρδίτσας.

ΚΛΕΙΔΩΝΑΣ Γ.
Συνεργείο αυτοκίνητων, Σοφάδες - Καρδίτσας.

ΧΛΑΠΑΝΑΣ Σ.
Γεωργικο-κτηνοτροφική μελέτη μονάδας 150 χοιρομητέρων στο Ν. Καρδίτσας.