1986

Α. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ - Θ. Π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ο.Ε.
Συνεργεία βαμβακοσυλλεκτικών μηχανών, Σοφάδες - Καρδίτσας.

ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ Κ.
Συγκρότημα κτιρίων εκτροφής και παραγωγής 50 αγελάδων, Πύργος Κιερίου- Καρδίτσας .

ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ Κ.
Συγκρότημα κτιρίων εκτροφής και παραγωγής 500 αιγοπροβάτων στο Ν. Καρδίτσας.