1988

ΨΩΜΑ ΜΑΡΙΑ
Πολυώροφο κτίριο γραφείων, Νίκαια - Αττικής.