1991

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Μελέτη υποκαταστήματος, Σπάρτη - Λακωνίας.

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Προμελέτη εκπαιδευτικού κέντρου.

Ι. ΓΡΑΤΣΙΑΣ Α.Ε.
Τροποποίηση μελέτης συγκροτήματος κτιρίων και προσθήκη νέας πτέρυγας έκθεσης αυτοκίνητων, Αγία Παρασκευή - Αττικής.